LIDIJA BOJIĆ-ĆAĆIĆ POSTALA JE DOKTORICA ZNANOSTI

Lidija Bojić-Ćaćić, bivša rukometna reprezentativka Hrvatske, lektorica i delegatkinja IHF te instruktorica HRS-a za ženski rukomet na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu obranila je sa najvišom ocjenom doktorsku dizertaciju na temu Antroploška obilježja odabranih rukometašica različite dobi.

U doktoratu koji je realiziran uz pomoć Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, HRS-a  i Hrvatske olimpijske akademije  došlo je do vrijednih znanstvenih spoznaja koje mogu pomoći u kvalitetnijoj selekciji mladih rukometašica, a vrijedne  informacije mogu poslužiti trenerima koji rade u praksi sa djevojkama.

Mentori rada su prof.dr.sc. Dinko Vuleta i prof.dr.sc. Dragan Milanović, a članovi komisije za obranu bilu su: prof.dr.sc. Marjeta Mišigoj Duraković, prof.dr.sc. Dražan Dizar i prof.dr.sc. Marko Šibila.

Svakako treba istaknuti da je Lidija Bojić-Ćaćić od 2012.-2016 obnašala dužnost članice Izvršnog odbora EHF (Europska rukometna federacija) kao prva žena Predsjednica odbora za ženski rukomet, a uspješna je i u IHF (Međunarodni rukometni savez) gdje je od 2010 je delagatinja IHF, a od 2015. izabrana je  lektoricu IHF za eduakciju trenera u svijetu.

Doktorica znanosti Lidija Bojić-Ćaćić jedna od rijetkih žena u hrvatskom sportu koja je nakon uspješne rukometne karijere svoje znanje iskustvo sa terena pretočila u uspješnu akademsku i međunarodnu karijeru.

„Zahvaljujem se svima koji su svojim znanjem i iskustvom pridonijeli realizaciji ovoga projekta, igračicama ženskih rukometnih klubova koje su testirane, trenerima reprezentacija klubova koji su pomogli prilikom mjerenja rezultata testiranja. Posebno se želim zahvaliti dopredsjedniku HRS-a  g. Zoranu Gopcu i glavnom tajniku HRS-a Damiru Poljaku koji su od samog početka pisanja moje doktorske dizertacije 2010 godine, podržavali istraživanje te bez njihove pomoći i razumijevanja ne bi ni došlo do finalizacije moje doktorske dizertacije“. Riječi su Lidije Bojić Čaćić doktorice  znanosti.