VIKTORU KRAPLJANOVU JOŠ JEDAN MANDAT

Dana 15. ožujka 2021. godine u vijećnici Općine Kaštelir u Kašteliru s početkom u 18.00 sati uz poštivanje svih epidemioloških mjera održana je redovna Izborna skupština Rukometnog Saveza Istarske županije. Skupštini je prisustvovala natpolovična većina skupštinara te su se predložene točke dnevnog reda propisano usvojene.

Glavna točka dnevno reda bila je izbor novog predsjednika saveza i njegovih suradnika u Izvršnom i Nadzornom odboru te Glavnog tajnika saveza.

Novi, stari predsjednika koji je dobio mandat još četiri godine je Viktor KRAPLJANOV. Izvršni odbor saveza u istom period biti će Alen JAŠAREVIĆ kao dopredsjednik, te Patrik FRANKOVIĆ, Sanjin PARO, Marčelo ŠIŠOVIĆ, Tonka BAJIĆ i Mirko RINALDIS kao članovi.

Nadzorni odbor saveza u naredne četiri godine bit će u sastavu: Diego MODRUŠAN, Denis RENČIĆ i Vladimir GRUBOR.

Glavnim tajnikom saveza na četverogodišnji mandat ponovno je imenovan dosadašnji tajnik Senad IMAMOVIĆ.