RSIŽ BOGATIJI ZA DVADESET I JEDNOG TRENERA RUKOMETA

Nakon polugodišnjeg Seminara za zvanje trenera rukometa danas su u Umagu održani i završni ispiti. Kroz školovanje prošlo je dvadeset i jedan polaznik iz klubova s područja Istre. RSIŽ s pravom se može pohvaliti da je bogatiji za toliki broj trenera koji će u narednim godinama raditi u svojim klubovima koji su ih i uputili na školovanje.

Veliku zahvalu treba uputiti Ustanovi za sportske objekte grada Umaga koja je omogućila prostor za održavanje seminara, te Sportskom učilištu – Ustanova za obrazovanje odraslih Zagreb koji su prihvatili održavanje seminara u Umagu.

Zvanje trenera rukometa stekli su: Azra Imamović, Sara Imamović, Nataša Miočinović, Jadranka Štingl, Ana Jajčević, Sonja Prodan Nežić, Alenka Vučinić, Maja Stojković, Lana Pašalić, Gregor Brčić,   Tomislav Stubičar, Robert Pavlović, Luka Radunović, Toni Vinković, Robert Čović, Dino Čopić, Kolja Tojčić, Luka Fogadić, Dorijan Žalac, Masimo Brajuha i Igor Šegota.